Mae gan Culture Colony 25 mlynedd o brofiad o wneud rhaglenni ar gyfer teledu * ac erbyn hyn maent yn canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar y celfyddydau a'r amgylchedd gan greu cynnwys fideo ar-lein. Mae CC yn gwneud ffilmiau ar gyfer a gydag artistiaid unigol, grwpiau artistiaid a sefydliadau celfyddydol mawr. Mae'r ffilmiau hyn yn amrywio o ddogfennaeth fer a ffilmiau hyrwyddo i raglenni dogfen llawn wedi'u chwythu'n llawn. Gellir dod o hyd i'r holl ffilmiau hyn ar wefan Culture Colony. Mae CC hefyd yn darparu cyfleusterau ar gyfer y wefan hon i ddarparu gwasanaeth darlledu byw newydd i'r sector diwylliannol - gan wella'r gynulleidfa bosibl ar gyfer digwyddiadau p'un a yw'n berfformiad person sengl yn stiwdio artistiaid neu'n gynhadledd ryngwladol.Mae Culture Colony yn gwmni cynhyrchu fideo sy'n gwneud ffilmiau am y celfyddydau, yr amgylchedd neu'r gymuned a, thrwy'r wefan, mae hefyd yn llwyfan ar-lein ar gyfer rhannu cynnwys sy'n gwasanaethu'r sector creadigol.

Mae cleientiaid Culture Colony ar gyfer ein gwasanaethau gwneud ffilmiau yn amrywio o artistiaid unigol i sefydliadau diwylliannol cenedlaethol mawr. Mae Culture Colony wedi ymestyn ei sylfaen cleientiaid i gynnwys sefydliadau amgylcheddol i achub ar bob cyfle y gallwn i rannu negeseuon ac adrodd straeon am yr argyfwng hinsawdd a'r difodiant torfol sy'n ein hwynebu ar raddfa fyd-eang.

Mae aelodaeth o'r gymuned ar-lein hon yn agored i unrhyw un yn unrhyw le a gellir ymuno â hi trwy'r wefan hon. Mae'r wefan hon yn lle ar gyfer fideos, erthyglau, newyddion a rhestrau am y celfyddydau ac ymarfer celf. Ein bwriad yw darparu llwyfan ar gyfer creadigrwydd a hyrwyddo ymdrech artistig, gan ennyn diddordeb cynulleidfa â chynnwys o safon na ellir ei ddarganfod i gyd mewn un lle yn rhywle arall. Mae Culture Colony yn ymwneud â gwneud a rhannu straeon sy'n archwilio syniadau a phroses 'i unrhyw un sydd â diddordeb eu mwynhau.

Mae'r holl gynnwys ar y wefan hon yn cael ei greu gan Culture Colony.

CC

Mae gan Culture Colony 25 mlynedd o brofiad o wneud rhaglenni ar gyfer teledu * ac erbyn hyn maent yn canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar y celfyddydau a'r amgylchedd gan greu cynnwys fideo ar-lein. Mae CC yn gwneud ffilmiau ar gyfer a gydag artistiaid unigol, grwpiau artistiaid a sefydliadau celfyddydol mawr. Mae'r ffilmiau hyn yn amrywio o ddogfennaeth fer a ffilmiau hyrwyddo i raglenni dogfen llawn wedi'u chwythu'n llawn. Gellir dod o hyd i'r holl ffilmiau hyn ar wefan Culture Colony. Mae CC hefyd yn darparu cyfleusterau ar gyfer y wefan hon i ddarparu gwasanaeth darlledu byw newydd i'r sector diwylliannol - gan wella'r gynulleidfa bosibl ar gyfer digwyddiadau p'un a yw'n berfformiad person sengl yn stiwdio artistiaid neu'n gynhadledd ryngwladol.

** Daw profiad teledu Culture Colony o gefndir ei sylfaenydd Pete Telfer o gyfarwyddo ar gyfer y BBC yn gynnar yn y 90au, yna mynd ar ei liwt ei hun a gweithio i lawer o ddarlledwyr a chwmnïau cynhyrchu annibynnol, hyd at gyd-sefydlu Pixel Foundry yn 2004 a ddaeth wedyn yn Culture Colony yn 2010.

Stori Y Wladfa Newydd

Ychydig dros ddeng mlynedd yn ôl symudodd y cwmni cynhyrchu teledu Pixel Foundry ei ffocws o wneud rhaglenni ar gyfer teledu i greu cynnwys ar-lein a daeth yn Culture Colony. Ond, gellir olrhain y dylanwadau sydd wedi siapio a mowldio Gwladfa Diwylliant ymhellach yn ôl i'r 1990au a hyd yn oed yr 1980au.

Ym 1980 cofrestrwyd sylfaenydd Culture Colony, Pete Telfer, ar Gwrs Sefydliad y Celfyddydau yng Ngholeg Bangor. Yma y cyfarfu Pete â'r artist Paul Davies, un o'i diwtoriau ar y cwrs.

Ein bwriad yw dogfennu'r celfyddydau a chreu cynnwys i'r safonau darlledu uchaf waeth beth fo'r gyllideb. Rydym yn wych i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth i'n helpu i gyflawni'r nodau uchelgeisiol hyn.

Mae CC yn sganio uwchlaw ac islaw'r radar i ddal ysbryd y sîn gelf gyfoes - gan dynnu sylw at leisiau artistiaid ac ymarferwyr, gan annog amlygiad o'u gwaith, mwy na chynrychiolaeth yn unig. Gyda gwerthoedd cynhyrchu uchel a rhestr gynyddol o gydweithredwyr cyffrous, mae'r ffocws ar y celfyddydau cyfoes a'u cyd-destunau niferus.

Tîm CC

Sylfaenydd gwefan wreiddiol Culture Colony yn 2010 Pete Telfer yw cyfarwyddwr CC. Mae ganddo 25 mlynedd o brofiad darlledu ym myd teledu. Yn ystod yr amser hwnnw gwnaeth Pete ffilmiau ar gyfer pob rhaglen cylchgrawn celfyddydol ar BBC Cymru, HTV / ITV1 Cymru a S4C (y Llechen, Dim Ond Celf, Perfformiad Uchel, Y Sioe Gelf, Artyfax, Double Yellow, ac eraill) rhoddodd y sylfaen hon hime yn eang gwybodaeth am y sîn gelf yng Nghymru a'r ffurfiau celf sy'n cael eu hymarfer y mae bellach yn eu defnyddio'n dda gan wneud ffilmiau a ffilmiau artistiaid am gelf ac artistiaid ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein.

Mae gan Felix BA Anrh. mewn ‘Filmmaking’ o Brifysgol Aberystwyth, diploma mewn Cerddoriaeth o Brighton Institute of Modern Music, a Sylfaen Celf o Goleg Ceredigion. Mae Felix wedi perfformio mewn nifer o fandiau, mae ganddo brofiad o weithio ar gyfres lyfrau poblogaidd yn Penguin, ac mae’n ysgrifennu ffuglen fel hobi. Roedd yn gweithio fel ffotograffydd llawrydd cyn prentisio ac yna cymryd rôl gyfarwyddiadol yn Y Wladfa Newydd. Gyda Culture Colony, mae Felix wedi cynorthwyo ar nifer o ffilmiau ddogfen ac mae’n brif dechnegydd yn ystod ffrydiau byw. Mae Felix yn creu naratifau sydd wedi’u strwythuro’n ddramatig sy’n cadw gwylwyr wedi’u diddori o ddechrau i ddiwedd.

Mae Lowri yn wneuthurwraig ffilm o Gwm Tanat yma yng Nghymru. Mae ganddi chefndir celfyddydol, gan bod ei ddwy riant hi wedi bod yn gweithio yn y celfyddydau ers cyn ei geni. Agorwyd ei llygaid hi i ystod eang o gelf fel plentyn ifanc iawn, wrth iddi hi a’i theulu ymweld ag orielau celf yn aml trwy gydol ei magwraeth. Arweiniodd ei chariad a’i chwilfrydedd hi am gelf a chreadigrwydd gweledol, ysgrifennedig a cherddorol i’w ddarganfyddiad hi o gelf y cyfrwng Ffilm. Cyflawnodd BA Anrh. mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2019. Trwy gydol ei hamser fel gwneuthurwraig ffilm, mae hi wedi creu nifer o ffilmiau’n dogfennu pobl creadigol a phrosiectiau celfyddydol. Mae Lowri hefyd yn ysgrifennu’n greadigol, ac mae ganddi uchelgeisiau o ddangos a chyfuno ei syniadau ysgrifennedig trwy nifer o gyfryngau creadigol.

Fel aelod newyddaf Y Wladfa Newydd, mae Kieron Shand yn dod a berspectif ffres ar gynhyrchiad fideo gyda’i BA Anrh. diweddar mewn ‘Filmmaking’. Mae ei natur cyfeillgar a hyderus wedi’w galluogi i estyn allan i artistiaid eraill er mwyn cydweithio ar nifer o brosiectau. Fel sglefrfyrddiwr, mae’n angerddol iawn am ddefnyddio ei allu i greu ffilmiau i wneud y sbort yn fwy poblogaidd yng Nghymru. Yn ddiweddar, creodd ‘Garlic’, sef grwp sglefrfyrddio. Mae Kieron yn ffilmio’r sglefrfyrddwyr ar eu teithiadau ar hyd Cymru a gweddill y DU, ac yna’n creu clipiau ohonynt, sydd wedi’w golygu mewn ffordd cyflym ac arddulliedig.

Mae Suzy Kemp yn gofalu am y cyllid yn Culture Colony. Mae ganddi gefndir yn y celfyddydau fel pypedwr am nifer o flynyddoedd, yn gwneud pypedau a pherfformio ledled Cymru a thu hwnt (i Ŵyl Glastonbury a llawer o leoedd eraill). Mae Suzy hefyd yn dysgu celf yn rhan amser yng Ngholeg Ceredigion, ar gyfer myfyrwyr â gofynion dysgu ychwanegol yn benodol.

X