Kathryn Campbell Dodd - Cragen Beca I'R GAD
Event type: 
dydd Mawrth, June 7, 2022 - 10:00 to dydd Sadwrn, July 2, 2022 - 17:00

Kathryn Campbell Dodd

Cragen Beca I'R GAD

On the First of May 2022, on the sounding of a single conch shell blast blown from the wall of St Peter’s Church, the Cragen Beca Parade set off in the rain from Oriel Myrddin Gallery and processed to Guildhall Square.

Cragen Beca I’R GAD is a second chance to view the bringing together of a community in celebration of Welsh history and culture and see the parade in its entirety. Specially commissioned by Cragen Beca’s Kathryn Campbell Dodd and filmed by artist/filmmaker Jacob Whittaker, Oriel Myrddin Gallery are delighted to be presenting this second glimpse and what was a truly magical day.  

Featuring photography from the day by Abby Poulson and Jason Thomas.

//

Ar y cyntaf o Fai 2022, ar ganu chwyth cragen o wal Eglwys San Pedr, cychwynnodd Parêd Cragen Beca yn y glaw o Oriel Myrddin a’i phrosesu i Sgwâr Neuadd y Dref.  

Mae Cragen Beca I'R GAD yn ail gyfle i weld cymuned yn dod at ei gilydd i ddathlu hanes a diwylliant Cymru a gweld y pared yn ei chyfanrwydd. Wedi'i gomisiynu'n arbennig gan Kathryn Campbell Dodd o Gragen Beca a'i ffilmio gan yr artist/gwneuthurwr ffilmiau Jacob Whittaker, mae Oriel Myrddin Gallery yn falch iawn o gyflwyno'r ail gipolwg hwn ar ddiwrnod gwirioneddol hudolus.

Yn cynnwys ffotograffiaeth o'r diwrnod gan Abby Poulson a Jason Thomas.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X