Disgrifiadau

Eddie Ladd ar daith mewn fan hufen ia ar draws Ceredigion yn ymweld â threfi a phentrefi y mae emyn-donau wedi'u henwi ar eu hôl. A thra yno'n canu'r gân yng nghwmni'r fan hufen iâ.
X