Friday, March 10, 2017 - 10:00 to Sunday, March 12, 2017 - 16:00

Daw Gŵyl Chwedleua Aberystwyth yn ei hôl gyda phenwythnos o chwedlau, ffilmiau, arddangosfeydd, sgyrsiau a cherddoriaeth wedi’u hysbrydoli gan Brosiect y Mabinogi 2015;

yn cynnwys perfformiad llawn o gynhyrchiad newydd o’r Bedwaredd Gainc, gyda Michael Harvey, Lynne Denman a Stacey Blythe; bydd Cath Little yn adrodd hanes Enid a Geraint; bydd Guto Dafis yn ein diddanu gyda chwedl Manawydan; bydd Jez Danks a Dafydd Davies Hughes yn siarad â Dau Dafod; bydd Phil Okwedy a Mikey Price yn cyflwyno ‘Dawns y Rhyfelwyr sy’n Ymladd â Ffyn’; bydd Gwilym Morus yn gweu brethyn newydd o hen edau; bydd Fiona Collins a Sian Parry yn dilyn breuddwyd Macsen o Rufain i Cymru; bydd Tamar Williams yn cymryd gwedd Y Fenyw Ddaeth i Fewn o'r Mor; bydd Bethan Mascarenhas yn archwilio straeon tywyll o Gymru; bydd Storïwyr Ifainc Cymru yn ymgynnull yn arbennig; bydd Maria Hayes yn arlunio’n fyw; bydd arddangosfa o gelfyddydwaith darlunwyr wedi’u hysbrydoli gan themâu cyfoes yn yr hen chwedlau; bydd celf ieithyddol a chwarae geiriol gyda Naomi Heath; bydd dangosiad am ddim o Eldra, ffilm atgofus am Sipsiwn Gogledd Cymru; bydd symposiwm trwy’r dydd yn cynnwys sgyrsiau a ffilmiau sy’n plethu ysgolheictod a chreadigrwydd; caiff dau lyfr newydd o’r History Press eu lansio; ac os digwydd iddi fwrw hen wragedd a ffyn, cawn sgyrsio yn y caffi dros gacennau a choffi.

Aberystwyth Storytelling Festival returns with a weekend of tales, films, exhibitions, talks, and music inspired by Y Mabinogi Project 2015; featuring  Dreaming the Night Field, with Michael Harvey, Lynne Denman and Stacey Blythe; Cath Little tells Enid and Geraint; Guto Dafis entertains with Manawydan and the Enchantment of the Land of Dyfed; Jez Danks and Dafydd Davies Hughes speak with two tongues; Phil Okwedy and Mikey Price present the Dance of the Stick-Fighting Warriors; Gwilym Morus weaves new cloth from old thread; Fiona Collins and Sian Parry follow the Dream of Macsen Wledig; Tamar Williams tells The Girl Who Came In From The Sea; Bethan Mascarenhas delves into dark tales from Wales; a special gathering of the Young Storytellers of Wales; Maria Hayes will be drawing live; an exhibition of illustrators' art inspired by contemporary themes in the old tales; linguistic art and wordplay with Naomi Heath; a free showing of 'Eldra,' an evocative film about the North Welsh Gypsies; a day-long symposium of talks and films blending academia and creativity; two new History Press book launches; and in the unlikely event that it rains old women with sticks, there will be conversation, cake and coffee in the cafe.

full programme http://cabinetofcuriosities.moonfruit.com/gwylfestival/4593400375

Book tickets through Aberystwyth Arts Centre(venue link below)

 

Paid Event
Cost: 
Festival Pass £35
Aberystwyth University Penglais Campus
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DE