Thursday, March 2, 2017 - 18:30 to 20:30

Join Ceri Rhys Matthews, folk musician, artist and founding member of Welsh group 'fernhill' for a ramble through welsh folk tunes, reminiscence and songs.     

In his solo show he creates a patchwork of song, flute, poetry, bagpipe, social history and memory. Not storytelling, but telling stories; not performing, but playing music; not chatting, but sharing histories.

“His explorations into the hidden corners of Welsh folk have produced a music that is rapturous and alive” The Guardian
 
This is a bilingual performance which flows between Welsh and English and the language of music. Expect instrumental music, Welsh songs and informal storytelling in the gallery space alongside our current exhibition.

Cost: £8 (£5concs) Refreshments available. Booking essential.
Part of Welsh Week in Carmarthen Town.

 

Ymunwch â Ceri Rhys Matthews, cerddor gwerin, artist ac yn o un o sylfaenwyr  grŵp gymreig 'fernhill',  i ymlwybro drwy alawon gwerin Cymreig, clywed caneuon a hel atgofion.

Mae’r sioe unigol yma fel clytwaith o gân, ffliwt, barddoniaeth, pibau, atgofion a hanes cymdeithasol. Nid yw’n storir, ond dyn yn adrodd straeon; nid yw’n perfformio, ond yn chwarae cerddoriaeth; nid yw’n sgwrsio, ond yn rhannu hanesion.

"Mae ei archwiliadau i mewn i gorneli cudd cerddoriaeth gwerin Cymru wedi cynhyrchu cerddoriaeth sy'n afieithus ac yn fyw" The Guardian

Mae hwn yn berfformiad dwyieithog sy'n llifo rhwng y Gymraeg a'r Saesneg a'r iaith gerddorol. Gallwch ddisgwyl cerddoriaeth offerynnol, caneuon yng Nghymraeg ac adrodd straeon yn yr oriel ochr yn ochr â'n harddangosfa bresennol.
Y Gost: £8 (£5 consesiynau) Lluniaeth ar gael. Rhaid neilltuo lle.
Rhan o wythnos Gymraeg yn Nhre Caerfyrddin.

 

Paid Event
Cost: 
£8 (£5 Concession)
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH