Description

Canwr gwerin chwedlonol Dafydd Iwan gyda noson o ganu ac anecdotau. Gyda dadorchuddiad o bortread yn dathlu perfformiad diweddar Dafydd cyn gêm bêl-droed Cymru v Awstria. // Legendary folk singer Dafydd Iwan with an evening of song and anecdotes. With a surprise unveiling of a portrait celebrating Dafydd's recent performance before the Wales v Austria football match.