Description

Ar gau ar ôl bod ar agor am ychydig ddyddiau yn unig oherwydd adfywiad y pandemig Covid 19 dyma daith fer o amgylch arddangosfa Artistiaid Ifainc Cymru 2020 ym MOMA Machynlleth. Troslais gan un o'r dau curaduron Mari Elin Jones. Un o'r digwyddiadau mwyaf cyffrous yn y byd celf yng Nghymru, Arddangosfa gyntaf yr Young Welsh Artists - Arddangosfa Artistiaid Ifainc Cymru. Bydd y digwyddiad hwn, a ddyluniwyd i ddangos gwaith artistiaid dan 30 oed sy'n gweithio yng Nghymru, nawr yn cael ei gynnal yn flynyddol ym mis Tachwedd ym MOMA Machynlleth.