Description

Eddie Ladd mewn sgwrs gyda Caroline Stockford, bardd ac eiriolwr hawliau dynol rhyngwladol. // Eddie Ladd in conversation with Caroline Stockford, poet and international human rights advocate.