Description

Lansiad y llyfr cyntaf i'w gyhoeddi gan O'r Pedwar Gwynt - Cymry Fydd gan Wiliam Owen Roberts yng Nghanolfan Owain Glyndwr, Llyfrau Penrallt, Machynlleth, Tachwedd 2022 // The launch of the first book to be published by O'r Pedwar Gwynt - Cymry Fydd by Wiliam Owen Roberts at the Owain Glyndwr Centre, Penrallt Books, Machynlleth, November 2022