Description

Mae Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yn rhoi taith dywys o amgylch yr arddangosfa bwysig Lloches a Bywyd Newydd ym MOMA Machynlleth a gaeodd yn gynamserol oherwydd pandemig Covid19. // Robyn Tomos the Visual Arts Officer for the National Eisteddfod of Wales gives a guided tour around the important exhibition, Refuge and Renewal at MOMA Machynlleth, that closed prematurely due to the Covid19 pandemic.