Angela Maddock: Sometimes all you can do is walk
Event type: 
Saturday, March 30, 2019 - 10:00 to Saturday, May 11, 2019 - 17:00

Derbyniodd Angela Maddock her gan ei ffôn, sef mynd i Middlesbrough.
Ddechrau mis Hydref 2018 cychwynnodd ar droed o’r oriel a threuliodd y mis yn cerdded i ogledd-ddwyrain Lloegr, drwy ei thref enedigol yng nghanolbarth Lloegr. Byddai’n dod o hyd i ddeunydd ar hyd y ffordd ac yn ei anfon yn ôl i’r oriel bob hyn a hyn, felly mae’r arddangosfa yn adrodd stori ei thaith; y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsffurfiwyd.
 
Llun: Trwy garedigrwydd Dafydd Williams

Angela Maddock’s phone dealt her a challenge: go to Middlesbrough.
At the beginning of October 2018, she set out on foot from the gallery and spent the month walking to north-east England, via her hometown in the Midlands. Finding material along the way and sending it back to the gallery every few days, the exhibition is the tale of her journey; of evidence gathered, returned and transformed.
 
Image: Courtesy of Dafydd Williams
 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X