Art in the Landscape – Ddol Palas yr Esgob // At the Bishops Palace meadow
Event type: 
Saturday, August 21, 2021 - 11:00 to 15:30

Ar gyfer oedolion a phobl ifanc 16+ oed // For adults and young people aged 16+

£40 per person

Ar ddôl Palas yr Esgob, Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili, gyda Beth Marsden // At the Bishops Palace meadow, Carmarthenshire Museum, Abergwili with Beth Marsden

Bydd y gweithdy arbrofol, bywiog a mynegiannol hwn yn manteisio i'r eithaf ar y lleoliad yn y ddôl ddŵr hynafol a hardd hon. Gan ddechrau gyda gwaith gwneud marciau archwiliadol cyflym, bydd yr astudiaethau hyn yn cael eu cynnwys mewn darnau mwy gan ddefnyddio gludwaith a phaentio, gan ganolbwyntio ar wead, dyfnder a chyfansoddiad. Os dymunant, bydd y cyfranogwyr yn gallu cyflwyno eu darnau yng Floodplains Meadows Arts Competition 2021.

//

This experimental, lively and expressive workshop will make the most of its setting in this beautiful ancient water meadow. Starting with quick exploratory mark making, these studies will be incorporated into larger pieces using collage and painting, focusing on texture, depth and composition. If they wish, participants will be able to enter their pieces in the Floodplains Meadows Arts Competition 2021.

Please book through Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/art-in-the-landscape-ddol-palas-yr-esgob-...

Paid Event
Cost: 
£40
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH