Art in the Landscape - Parc Dinefwr // Dinefwr Park
Event type: 
Saturday, August 7, 2021 - 11:00 to 15:30

Ar gyfer oedolion a phobl ifanc 16+ oed // For adults and young people aged 16+

£40 per person

Ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, gyda Sam Vicary // At Dinefwr Park, Llandeilo with Sam Vicary

Bydd y dosbarth chwareus hwn yn archwilio elfennau o gyfansoddiad, lliw a ffurf i greu paentiadau emosiynol sy'n adlewyrchu tirweddau mewnol ac allanol. Archwiliwch yr ystafelloedd ym Mhlas Dinefwr gyda'u golygfeydd ar draws y gerddi a'r parcdir a rhowch y gorau i syniadau realistig a ffurfiol am dirwedd a dewch o hyd i atebion mynegiannol a breuddwydion. Ar ddiwedd y dydd, bydd gan y cyfranogwyr gasgliad o frasluniau a phaentiadau bach y gallant eu defnyddio i greu darn gorffenedig o waith.

//

This playful class will explore elements of composition, colour and form to create emotive paintings that reflect interior and exterior landscapes. Explore the rooms in Newtown House with their views across the gardens and parkland and abandon realistic, formal landscape ideas for expressive solutions and dreamscapes. At the end of the day, participants will have a collection of sketches and mini paintings that they can use to create a finished piece of work.

Please book through Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/art-in-the-landscape-parc-dinefwr-dinefwr...

Paid Event
Cost: 
£40
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X