ArtLab / LabCelf
Event type: 
Wednesday, September 18, 2019 - 16:30 to Wednesday, November 20, 2019 - 18:00

~Wednesday 18 September
Wednesday 23 October
Wednesday 20 November
Is art you favourite subject?
Are you brimming with creative ideas? Would you like time to experiment with new techniques, art materials and processes?
Bilingual artist Lisa Evans will lead a series of creative monthly art sessions at Oriel Myrddin Gallery.
The practical sessions will be offered in our studio space with access to creative ideas, skills and resources to support your personal artistic development. You will be encouraged to think and talk about art in both historical and contemporary contexts and create work inspired by Oriel Myrddin Gallery exhibitions.

~Dydd Mercher 18 Medi
Dydd Mercher 23 Hydref
Dydd Mercher 20 Tachwedd
Ai celf yw eich hoff bwnc? A ydych yn llawn syniadau creadigol? A hoffech chi amser i arbrofi â thechnegau, deunyddiau celf a phrosesau newydd?
Bydd yr artist dwyieithog, Lisa Evans, yn arwain cyfres o sesiynau celf greadigol misol yn Oriel Myrddin.
Bydd y sesiynau ymarferol yn cael eu cynnig yn ein stiwdio lle bydd cyfle i gyrchu syniadau, sgiliau ac adnoddau creadigol i gefnogi eich datblygiad artistig personol. Byddwch yn cael eich annog i feddwl a siarad am gelf mewn cyd-destunau hanesyddol a chyfoes ac i greu gwaith a ysbrydolir gan arddangosfeydd Oriel Myrddin.

Paid Event
Cost: 
£32 per term (three sessions)
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X