Blodau ac Wyau / Flower and Eggs
Event type: 
Tuesday, April 16, 2019 - 13:00 to 16:00

Ymunwch â ni yn y gweithdy galw heibio hwn i greu wyau Pasg addurnol hardd wedi'u gorchuddio â blodau papur tusw 3D. Gall y rheiny sy'n dod ar y daith ddefnyddio'u brasluniau i wneud y gwaith. Yn achos y rhai sy'n methu dod ar y daith byddwn yn darparu digon o flodau'r gwanwyn i roi ysbrydoliaeth!
Yn agored i bob oed a gallu
Mae'n rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn
£3 y person
GALW HEIBIO - dim angen archebu

Join us at this drop in workshop creating beautiful decorative Easter eggs covered in 3D tissue paper flowers and blossoms. Those who came on the walk can work from their drawings. For those unable to come on the walk we will provide plenty of spring flowers and blossoms for inspiration!
Open to all ages and abilities
Under 12’s must be accompanied by an adult
£3 per person
DROP IN - no need to book

Paid Event
Cost: 
£3
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X