Book Club Bach / Clwb Llyfrau Bach
Event type: 
Friday, March 1, 2019 - 12:15 to 13:00

~~I ddathlu Diwrnod y Llyfr, byddwn yn cynnal clwb llyfrau ‘bach’!
I gyd-fynd â'n harddangosfa bresennol, Y Prosiect Adeiladu, byddwn yn darllen Mortal Engines gan Philip Reeve, sef llyfr lle mae adeiladau yn dod yn fyw. Mae'r stori hynod ddychmygus hon, sydd wedi'i lleoli yn nhirwedd gyfareddol y dyfodol, yn gyfuniad bywiog o antur, rhamant, dirgelwch, trosedd a dychryn. Mae'r antur garlamus hon, sy'n llawn o gymeriadau a lleoliadau lliwgar, yn herio'r cymeriadau canolog a'r darllenydd i ailarchwilio eu hagweddau a'u rhagdybiaethau.
Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar am y nofel dros greision a danteithion!

Mortal Engines yw'r nofel gyntaf o bedair yn y pedwarawd o'r un enw ac mae'r Book Trust yn ei hargymell ar gyfer plant 11+ oed
Am ddim, does dim angen archebu.

Gallwch archebu sesiynau y Prosiect Adeiladu am ddim cyn ac ar ôl y Clwb Llyfrau Bach.
I archebu lle, ewch i:
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-building-project-free-making-workshop...

To celebrate World Book Day we will be having a ‘little’ book club!
To complement our current exhibition The Building Project we will be reading Mortal Engines by Philip Reeve a book where buildings have taken on a life of their own. Set in a captivating futuristic landscape, this hugely imaginative story is a vivid blend of action, romance, mystery, crime and horror. Packed full of colourful characters and locations, it is a whirlwind adventure that challenges the central characters and the reader to re-examine their attitudes and preconceptions.
Join us for a friendly discussion about the novel over some crisps and nibbles!

Mortal Engines is the first of four novels in the quartet of the same name and the book trust recommends it for children of 11+
Free, no need to book.

Free Building Project sessions are available to book before and after Book Club Bach.
To book go to:
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-building-project-free-making-workshop...

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X