Botanic Inks, Prints and Dyes Workshop
Event type: 
Tuesday, May 28, 2019 - 11:00 to 15:00

~~Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous yn archwilio inciau a llifynnau naturiol.
Byddwch yn cael cyfle i wneud y canlynol:
 Llifo â glaslys, a oedd yn cael ei dyfu a'i ddefnyddio ym Mhrydain am filoedd o flynyddoedd
 Creu dyluniad ar arddull shibori trwy glymu a phlygu lliain
 Dysgu sut i wneud inciau o gynhwysion bob dydd megis tyrmerig ac aeron
 Creu eich llyfr sampl eich hun wedi'i rwymo'n syml a lluniadu ynddo
 Arbrofi â phrintio cyswllt gan drosglwyddo siapiau a lliwiau o ddail a blodau yn uniongyrchol ar bapur.

Dylunydd tecstilau yw Susan Martin a gaiff ei hysbrydoli gan y dirwedd a chan botensial planhigion. Mae Susan yn arbenigo mewn llifo naturiol gan ddefnyddio planhigion a gynaeafwyd o'i gardd ac o goedwigoedd lleol.

~~Join us for an exciting day exploring natural inks and dyes.
You will have an opportunity to:
 Dye with woad, grown and used in Britain for 1000’s of years
 Create a shibori style design by tying and folding cloth
 Learn how to make inks from everyday ingredients like turmeric and berries
 Make and draw in your own simply bound sample book
 Experiment with contact printing transferring shapes and colours from leaves and flowers directly onto paper

Susan Martin is a textile designer inspired by the landscape and the potential of plants. Susan specialises in natural dyeing with plants harvested from her garden and local woodlands.

Paid Event
Cost: 
£15 Per Person / £45 Family Ticket (4 People)
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X