Botanic Inks Workshop at Oriel Myrddin Gallery
Event type: 
Saturday, July 28, 2018 - 11:00 to 15:00

Botanic inks

28 July 2018

11am – 3pm

£25

Materials provided

16+ booking essential

Please call the gallery on 01267 222775 Monday – Saturday 10am – 5pm

Learn how to make botanic inks from plants and use other natural materials such as ochre and rust in this workshop with Catherine Lewis. Learn about the history and traditions of botanic inks, make and use your own inks, create drawing tools from foraged natural materials and use flowers and berries to make beautiful marks onto cloth and paper creating your own sample book. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inciau Botaneg

28 Gorffennaf 2018

11am – 3pm

£25

Darperir y deunyddiau

16 oed a hŷn - rhaid archebu lle ymlaen llaw.

Ffoniwch yr oriel - 01267 222775 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 5pm

Beth am ddysgu sut i wneud inciau botaneg o blanhigion a defnyddio deunyddiau naturiol eraill megis ocr a rhwd yn y gweithdy hwn yng nghwmni Catherine Lewis. Byddwch yn dysgu am hanes a thraddodiadau inciau botaneg, gwneud a defnyddio eich inciau eich hun, creu offer dylunio o ddeunyddiau naturiol wedi'u fforio a defnyddio blodau ac aeron i wneud marciau pert ar liain a phapur gan greu eich llyfr sampl eich hun.

Paid Event
Cost: 
25
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X