The Building Project at Dinefwr Park – Free making workshops
Event type: 
Saturday, March 16, 2019 - 11:00 to 16:00

~~Booking essential through Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-building-project-at-dinefwr-park-free...

An exclusive chance to take part in this fantastic project, come along for a session and make your own plaster house! This session will take place at Dinefwr Park.
What is a shelter? What is a town? How do we live in the buildings that surround us? The Building Project, by creative practice Freshwest, is a collaboration with Oriel Myrddin Gallery that invites people to participate in the making of their own miniaturised settlement in which to experiment, play and debate.
More info: https://orielmyrddingallery.co.uk/event/the-building-project/
All workshop sessions are led by our facilitator and each participant will get to make a house that will sit on display in the gallery, helping to create and grow our own miniature settlement.
This session is FREE to attend.
Dyma gyfle unigryw i gymryd rhan yn y prosiect gwych hwn. Dewch draw i gymryd rhan mewn sesiwn a chreu eich tŷ plastr eich hun!
Beth yw cysgodfan? Beth yw tref? Sut rydym ni'n byw yn yr adeiladau sydd o'n hamgylch? Mae'r Building Project, gan arfer creadigol Freshwest, yn waith ar y cyd ag Oriel Myrddin sy'n gwahodd pobl i gymryd rhan yn y gwaith o greu eu haneddiad bach eu hunain lle gallent arbrofi, chwarae a dadlau.
Rhagor o wybodaeth: https://orielmyrddingallery.co.uk/event/the-building-project/
Mae'r holl sesiynau gweithdy yn cael eu harwain gan ein hwylusydd a bydd cyfle i bob un sy'n cymryd rhan wneud tŷ a fydd yn cael ei arddangos yn yr oriel, gan helpu i greu a thyfu ein hanheddiad bach ein hunain.
Mae'r holl sesiynau hyn AM DDIM i'w mynychu.

Free Event
Dinefwr Park
Newton House
Llandeilo
SA19 6RT
X