Charles Burton: Painting Still
Event type: 
Saturday, June 19, 2021 - 11:00 to Thursday, August 19, 2021 - 15:00

For six decades Charles Burton has been one of the major figures of art in Wales. Born in 1929, he grew up amid the poverty of the pre-war Rhondda Valley. While still a student at Cardiff School of Art he became a central figure in the influential Rhondda Group and his work was purchased for public collections. He won the Gold Medal of the National Eisteddfod aged just 24. At the Royal College, Carel Weight described him as one of the most lively in a generation of painters that included Peter Blake, Leon Kossoff and Bridget Riley. After heading the painting department at Liverpool College of Art in the era of the Beatles and the Liverpool Poets, he returned to South Wales in 1970.

 This retrospective at Oriel Myrddin Gallery draws out the constants in Charles Burton’s work from the 1940s to the present – his subject matter in the people, objects and places that surround him, his fascination with pictorial structure and representation, and above all the brilliant serenity and stillness of his paintings. The artist has chosen the works in collaboration with the gallery and Peter Wakelin, who wrote the book Charles Burton: Painting Still.

In partnership with Martin Tinney Gallery

//

Ers chwe degawd mae Charles Burton wedi bod yn un o'r prif ffigyrau celf yng Nghymru. Cafodd ei eni ym 1929, a'i fagu mewn tlodi yng Nghwm Rhondda cyn y rhyfel. Pan oedd yn dal yn fyfyriwr yn Ysgol Gelf Caerdydd daeth yn ffigwr canolog yng Ngrŵp dylanwadol y Rhondda a phrynwyd ei waith ar gyfer casgliadau cyhoeddus. Enillodd Fedal Aur yr Eisteddfod Genedlaethol yn 24 oed. Yn y Coleg Brenhinol, disgrifiodd Carel Weight ef fel un o'r rhai mwyaf bywiog mewn cenhedlaeth o beintwyr a oedd yn cynnwys Peter Blake, Leon Kossoff a Bridget Riley. Ar ôl arwain yr adran baentio yng Ngholeg Celf Lerpwl yn oes y Beatles a beirdd Lerpwl, dychwelodd i dde Cymru ym 1970.

 Mae'r arddangosiad hwn yn Oriel Myrddin yn tynnu sylw at y cysondebau yng ngwaith Charles Burton o'r 1940au hyd heddiw – ei ddeunydd pwnc yn y bobl, y gwrthrychau a'r lleoedd sydd o'i gwmpas, ei ddiddordeb mewn strwythur a chynrychiolaeth ddarluniadol, a thawelwch a llonyddwch ei baentiadau. Mae'r artist wedi dewis y gwaith mewn cydweithrediad â'r oriel a Peter Wakelin, a ysgrifennodd y llyfr Charles Burton: Painting Still.

Mewn cydweithrediad ag Oriel Martin Tinney

 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X