Clay creatures workshop // Gweithdy Creaduriaid Clai
Saturday, December 2, 2017 - 11:00 to 15:00

Clay creatures workshop
2 Dec 11am–3pm
Suitable for 12+
£20 per person
Come to a ceramics workshop with Margaret Brampton. After being inspired by her amazing wassail pots in our Makers Market create your own pot decorated with merry-go-rounds of animals and figures. The pots will be fired and returned in time for Christmas.

Gweithdy Creaduriaid Clai
2 Rhagfyr 11am–3pm
Addas ar gyfer pobl ifanc 12 oed a hŷn
£20 y person
Dewch i weithdy cerameg gyda Margaret Brampton.
Ar ôl cael eich ysbrydoli gan ei photiau gwasael gwych yn ein Marchnad Gwneuthurwyr, dewch i greu eich pot eich hunain wedi'i addurno â phatrymau ac anifeiliaid bach.
Bydd y potiau'n cael eu tanio ac yn barod ar gyfer y Nadolig.

Paid Event
Cost: 
£20 per person
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X