Criw Celf 2018
Event type: 
Thursday, July 12, 2018 - 10:00 to Saturday, July 21, 2018 - 17:00

Criw Celf 2018

12 – 21 July

Criw Celf at Oriel Myrddin Gallery creates opportunities for young people ranging in age from 9-14 years of age to work with professional artists and designers in a series of visual arts Masterclasses. The exhibition in the main gallery space is a curated sample of the young people’s work created throughout 2018.

Criw Celf is an Arts Council of Wales funded pan-Wales project for gifted and talented young artists.

Find out how to apply for Criw Celf 2018-19 at https://orielmyrddingallery.co.uk/learning/

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Criw Celf 2018

12 – 21 Gorffenaf

Mae Criw Celf yn Oriel Myrddin yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 9 a 14 oed weithio ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, a hynny drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr yn y celfyddydau gweledol. Mae'r arddangosfa a geir ym mhrif ran yr oriel yn cynnwys sampl wedi'i churadu o waith y bobl ifanc yn 2018.

Prosiect ledled Cymru sy'n cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf. Mae ar gyfer pobl ifanc sy'n ddawnus a thalentog.

Darganfyddwch sut I ymgeisio am Criw Celf 2018 – 19 ar https://orielmyrddingallery.co.uk/learning/

Free Event
Theatr Mwldan, Bath House Rd.
Cardigan/Aberteifi
Ceredigion
SA431JY
X