Criw Celf 2019
Event type: 
Thursday, July 11, 2019 - 10:00 to Saturday, July 20, 2019 - 17:00

Celebrating Young Artists
Criw Celf at Oriel Myrddin Gallery creates opportunities for young people ranging in age from 9-14 years of age to work with professional artists and designers in a series of visual arts Masterclasses. The exhibition in the main gallery space is a curated sample of the young people’s work created throughout 2019.
Criw Celf is an Arts Council of Wales funded pan-Wales project for gifted and talented young artists.

Dathlu Artistiaid Ifanc
Mae Criw Celf yn Oriel Myrddin yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 9 a 14 oed weithio ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol, a hynny drwy gyfres o ddosbarthiadau meistr. Mae’r arddangosfa a geir ym mhrif ran yr oriel yn cynnwys sampl wedi’i churadu o waith y bobl ifanc yn 2019.
 
Prosiect ledled Cymru sy’n cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf. Mae ar gyfer pobl ifanc mwy dawnus a thalentog.
 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X