A Darker Thread: Curator’s Talk by Laura Thomas // Edefyn Tywyllach: Sgwrs gan y curadur Laura Thomas
Event type: 
Saturday, September 9, 2017 - 15:00 to 16:00

Curator and textile artist, Laura Thomas, will give an insight into the concepts and themes behind Oriel Myrddin’s ‘A Darker Thread’ exhibition. Find out more about the backgrounds and working practices of the 12 selected artists and designers.
Addressing themes such as gender politics, feminism, empowerment, memory, language and loss, the exhibition highlights some of the outstanding contemporary textile work being made in Wales today.
In the gallery, admission Free

 

 

Bydd y curadur ac artist tecstiliau, Laura Thomas, yn rhoi cipolwg ar y cysyniadau a themâu y tu ôl i’r arddangosfa Edefyn Tywyllach.  Darganfyddwch mwy am gefndir ac arferion gwaith y 12 o artistiaid a dylunwyr ddethol.
Gyda gwaith sy’n delio gyda materion o wleidyddiaeth rhyw, ffeministiaeth, grymuso, cof, iaith a cholled, bwriad yr arddangosfa yma yw i dynnu sylw at enghreifftiau o waith rhagorol sy'n cael ei wneud drwy gyfrwng edau a brethyn, gan artistiaid yng  Nghymru.
Yn yr oriel , mynediad am ddim

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X