A Darker Thread // Edefyn Tywyllach
Event type: 
Saturday, July 15, 2017 - 10:00 to Saturday, October 21, 2017 - 17:00

Wales has a much celebrated tradition of creating both utilitarian and decorative textiles of distinctive design.  From power-loomed blankets to hand-stitched quilts, textiles are a key part of Welsh visual culture and history.

Whilst ‘A Darker Thread’ takes this heritage as its starting point, twelve contemporary artists, designers and makers have been invited to exhibit work which subverts these expectations.

Exhibitors have been selected for their challenging, confrontational or unpredictable approach to making thoroughly contemporary work which confidently cross boundaries of art, design and craft.  A variety of making processes are exemplified, but all make use of thread in some form.

The curious, provocative, intense, fragile works explore broad-ranging themes of empowerment, loss, language, internal landscapes, memory and gender to name but a few.  Some work might still feel comfortably familiar through its materiality or typically ‘Welsh’ colour palette of black, ecru and red; much hopefully, does not.

Curated by Laura Thomas.

Exhibitors: Alana Tyson, Eleri Mills, Indre Dunn, Jayne Pierson in collaboration with Neale Howells, Laura Thomas, Llio James, Philippa Lawrence, Rhiannon Williams, Rozanne Hawksley, Ruth Harries, Sally-Ann Parker and Spike Dennis.

 

 

Mae gan Gymru draddodiad cydnabyddedig o greu tecstilau ymarferol ac addurnol sydd wedi’u dylunio mewn modd arbennig.  O flancedi wedi’u gwehyddu ar wyddiau pŵer i gwiltiau wedi’u pwytho â llaw, mae tecstilau yn rhan allweddol o ddiwylliant a hanes gweledol Cymru. 

Tra bod ‘Edefyn Tywyllach’ yn cymryd y dreftadaeth hon fel ei man cychwyn, gwahoddwyd deuddeg o artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr cyfoes i arddangos gwaith sydd yn gwyrdroi’r disgwyliadau hyn.

Dewiswyd yr arddangoswyr oherwydd eu hymagwedd heriol, wrthdrawiadol neu annisgwyl at greu gwaith cwbl gyfoes sy’n croesi ffiniau celf, dylunio a chrefft yn hyderus.  Ceir yma amrywiaeth o brosesau creu, ond maent i gyd yn defnyddio edau mewn rhyw ffurf.

Mae’r gweithiau yn gywrain, yn bryfoclyd, yn ddwys ac yn fregus, ac yn archwilio themâu eang megis grymuso, colled, iaith, tirweddau mewnol, y cof a rhyw i enwi ond ychydig.  Efallai y bydd rhai o’r gweithiau yn dal i deimlo’n gysurus o gyfarwydd oherwydd y defnyddiau a ddefnyddir ynddynt neu’u paled lliw nodweddiadol ‘Gymreig’ o ddu, llwydfelyn a choch; y gobaith yw bydd llawer o’r gwaith yn teimlo’n anghyfarwydd.

Curadur: Laura Thomas

Arddangoswyr: Alana Tyson, Eleri Mills, Indre Dunn, Jayne Pierson ar y cyd â Neale Howells, Laura Thomas, Llio James, Philippa Lawrence, Rhiannon Williams, Rozanne Hawksley, Ruth Harries, Sally-Ann Parker a Spike Dennis.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X