Dilyn ôl ei thraed / Following in her footsteps
Event type: 
Sunday, March 31, 2019 - 11:00 to 13:00

~~Ymunwch â ni ar Sul y Mamau am basteiod a choffi bore Sul gyda'r artist, Angela Maddock a'i merch, Ruby Maddock (Cynorthwyydd Ysgolion sy'n Dysgu Tate, awdur ac artist) ar gyfer digwyddiad anghonfensiynol 'In Conversation' i agor ein harddangosfa newydd:

Angela Maddock: Sometimes all you can do is walk
31 Mawrth - 11 Mai 2019

Ar 6 Hydref 2018, dechreuodd Angela gerdded o Gaerfyrddin i Middlesbrough. Dilynodd Ruby thaith ei mam o bell. Yn y digwyddiad 'In Conversation' hwn, maent yn ein gwahodd ni i ymuno â nhw wrth iddynt edrych ar dystiolaeth siwrnai epig - ei hanesion, ei heriau, y dystiolaeth a gasglwyd, a ddychwelwyd ac a drawsnewidiwyd a'r hyn a allai ei olygu i 'ddilyn ôl ei thraed'.
Digwyddiad am ddim, does dim angen archebu, mae croeso i bawb.

~~Join us on Mother’s Day for Sunday morning coffee and pastries with artist Angela Maddock and her daughter Ruby Maddock (Tate Learning Schools Assistant, writer and artist) for an unconventional ‘In Conversation’ event to open our new exhibition:

Angela Maddock: Sometimes all you can do is walk
31 March – 11 May 2019

On October 6th 2018 Angela set off from Carmarthen to walk to Middlesbrough. Ruby followed her progress from afar. In this ‘In Conversation’, they invite us to join them as they unpick the evidence of an epic journey - its tales, trials, evidence gathered, returned and transformed - and what it might mean to ‘follow in her footsteps’.
Free event, no need to book, all welcome.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X