Edeifion Indïaidd / Indian Threads
Event type: 
Saturday, September 14, 2019 - 10:00 to Saturday, November 9, 2019 - 11:00

‘Weaving is the work of the heart and the mind, not only the hand.’ Champa Siju, artisan.

This exhibition is a celebration of a wider exchange project known as Threads. Artists from Wales and artisans from Kachchh in rural Gujarat have shared studio time and field trips, community traditions and personal experiences. Skills rooted in generations of textile practice and impressions forged by open minds and new horizons come together to give this exhibition heart and soul. It presents new work by Rajiben M. Vankar, Champa Siju, Julia Griffiths Jones, Eleri Mills, Laura Thomas and Louise Tucker.

Threads is produced by Ceri Jones, Fieldwork in partnership with cultural development organisation Khamir.

--

‘Gwehyddu yw gwaith y galon a'r meddwl, dim y llaw yn unig.’ Champa Siju, crefftwr.

Mae'r arddangosfa hon yn dathlu prosiect cyfnewid ehangach sef Edeifion. Bu artistiaid o Gymru a chrefftwyr o Kachchh yn y Gujarat wledig yn rhannu amser stiwdio a theithiau maes, traddodiadau cymuned a phrofiadau personol. Mae sgiliau sy'n deillio o genedlaethau o ymarfer tecstil, ac argraffiadau a ddatblygwyd yn sgil meddyliau agored a gorwelion newydd, yn dod at ei gilydd i roi calon ac enaid i'r arddangosfa hon. Mae'n cyflwyno gwaith newydd gan Rajiben M. Vankar, Champa Siju, Julia Griffiths Jones, Eleri Mills, Laura Thomas a Louise Tucker.

Cynhyrchir Edeifion gan Ceri Jones, Fieldwork, mewn partneriaeth gyda'r mudiad datblygiad diwylliannol Khamir.

 

Free Event
Aberystwyth University Penglais Campus
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DE