EDGE
Event type: 
Saturday, November 4, 2017 - 14:00 to Sunday, November 26, 2017 - 17:00

YMYL

[ffin sy'n nodi'r pwynt cyn i rywb eth gwahanol iawn ddigwydd]:
Arddangosfa sy'n archwilio'r berthynas esblygol rhwng celfyddyd a
thechnoleg fodern yn y byd cyfoes.
Mae technolegau digidol yn cyfryngu bron bob agwedd ar ein bywydau.
Yn y fan hon, mae'r artistiaid Sonja Benskin Mesher, Jess Bugler,
Ruth Cousins, Matthew Day a Sarah Holyfield yn mynd i'r afael â'r
cyd-destun digidol hwn yn eu gwaith er mwyn archwilio natur ein byd
modern a'n profiad dynol ynddo. Gyda chymorth technoleg arloesol
sydd ar gael yn FabLab Pontio – o dorwyr laser, i sganwyr ac
argraffwyr 3D – mae eu hymatebion unigol yn adlewyrchu gweledigaeth
newidiol o'r modd yr ydym yn creu delweddau gyda chymorth
datblygiadau technolegol a chanfyddiadol.
Arddangosfa wedi'i chefnogi gan Helfa Gelf.

Arddangosfa preifat, dydd Sadwrn, 4 November, 2pm
Arddangosfa ar agor Dydd Mercher i a cynnwys Dydd
Sul Y Bocs Gwyn, Arloesi Pontio Innovation, Lefel
2, Pontio, Prifysgol Bangor, Bangor LL57 2TQ
Dydd Sadwrn 4 i Sadwrn 26 (November) – 11-5 pm

EDGE
[the point just before something very different and
noticeable happens]:
An exhibition exploring the evolving relationship between art and
modern technology in the contemporary world.
Digital technologies mediate almost every aspect of our lived
lives. Here Artists; Sonja Benskin Mesher, Jess Bugler, Ruth
Cousins, Matthew Day and Sarah Holyfield embrace this digital
context within their work to question the nature of our modern
world and our human experience within it. Using technology
available in Pontio Innovation’s “Fab Lab” from laser cutters, to
scanners and 3D printers, their individual responses reflect the
changing vision of how we create imagery through technological and
perceptual advancement.
An exhibition supported by Helfa Gelf.

Private View Saturday 4 November 2pm
Exhibition open Wednesdays to Sundays inclusive
White Box, Arloesi Pontio Innovation, Level 2,
Pontio, Bangor University, Bangor LL57 2TQ
Saturday 4 to Saturday 26 November 11-5pm

Free Event
Main Arts Building, Bangor University, College Road
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
X