ELLIE YOUNG: CHANGING FACES
Event type: 
Saturday, January 20, 2018 - 16:00 to Sunday, March 4, 2018 - 16:00

Join us for our free opening event with the opportunity to have your portrait painted by Ellie Young on January the 20th at 4 pm, or come get your 15 minute portrait painted by the artist on the 27th of January and 10th of February | Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad agoriadol di-dâl gyda’r cyfle i gael eich portread wedi ei baentio gan Ellie Young ar Ionawr 20 am 4yp, neu dewch i gael eich portread 15 munud wedi ei baentio gan yr arlunydd ar Ionawr 27 a 10 Chwefror.

Ellie Young creates portraits, aspiring to show what people look like in a ‘specific moment’; when caught in movement or a fleeting expression. Inspired by film, images collected from the internet, and real life encounters, Young paints individual works, which she playfully builds into themed collections.

Expect wit, colour and emotion, as the artist sensitively and self-reflectively responds to the lived and virtual worlds around her, recording the multiple ways we all attempt to hide and reveal ourselves.

 

 

Mae Young yn creu portreadau, sy’n anelu at ddangos sut mae pobl yn edrych ar ‘ennyd benodol’, ar ganol symudiad neu fynegiant gwib. Wedi ysbrydoli gan ffilm, delweddaeth a gasglwyd o’r rhyngrwyd a chyfarfodydd bywyd go iawn, mae Young yn paentio darnau unigol, ac yna’n eu hadeiladu’n gelfydd i gasgliadau thematig mawr.

Disgwyliwch ffraethineb, lliw ac emosiwn wrth i Young ymateb mewn modd sensitif a hunanfyfyriol i’r bydoedd go iawn a rhithiol o’i chwmpas, yn cofnodi ffyrdd niferus y gall bobl guddio a datgelu eu hunain.

 

https://ellieyoungart.com @ellieyoungart @boatstudio #changingfaces 

Free Event
Theatr Mwldan, Bath House Rd.
Cardigan/Aberteifi
Ceredigion
SA431JY
X