Ephemeral Coast Book Club at Oriel Myrddin // Clwb Llyfrau Ephemeral Coast at Oriel Myrddin
Event type: 
Thursday, June 29, 2017 - 18:00 to 19:30

Alongside Oriel Myrddin Gallery’s exhibition Oceans: Surface/Below (part of the Ephemeral Coast series of exhibitions in South Wales) we will be reading W.G. Sebald’s The Rings of Saturn. The book is an unusual hybrid of fiction and fact following a walking tour of the coast of East Anglia but ranging across a great array of subjects evoked by the changing landscape. Arranged in loosely connected chapters it’s the kind of book you could just dip into or read every last page.

‘A highly original work…part memoir, part fiction, part meditative essay writing, and finally an essay for the dispossessed.’ Sunday Telegraph.

‘A great, strange and moving work.’ James Wood, The Guardian.

Join us for a friendly discussion led by Kirsten Hinks Knight.

Free entry, tea and cake provided.
 

 

Ochr yn ochr â’n harddangosfa Oceans:Surface/Below (rhan o’r gyfres Ephemeral Coast yn Ne Cymru) byddwn yn darllen The Rings of Saturn gan W.G. Sebald. Mae’r llyfr yn gyfuniad anarferol o’r gwir a’r gau yn dilyn taith gerdded ar hyd arfordir East Anglia ond mae’n ymwneud ag amrywiaeth eang o bynciau a ysgogir gan y dirwedd newidiol. Mae wedi’i drefnu ar ffurf penodau sy’n cysylltu’n fras â’I gilydd ac felly gallech chi ddarllen darnau o’r llyfr yn unig neu bob un dudalen.   

‘A highly original work…part memoir, part fiction, part meditative essay writing, and finally an essay for the dispossessed.’ Sunday Telegraph.

‘A great, strange and moving work’. James Wood, The Guardian.

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan Kirsten Hinks Knight. Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen.
 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X