Tuesday, April 18, 2017 - 11:00 to 15:00

Family workshop
Celebrate spring by making a cherry blossom branch or a birdhouse to take away. Add to our giant cherry blossom bough to be displayed in the studio window.

 

Gweithdy teuluol
Dathlwch y gwanwyn drwy greu brigyn o flodau coeden geirios neu dŷ adar i fynd adref. Ychwanegwch at ein cangen goeden geirios sydd i'w harddangos yn ffenestr y stiwdio.
Yn agored i bawb, galwch heibio. Awgrymir rhoi cyfraniad o £2 y person
 

Paid Event
Cost: 
£2
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X