Tuesday, April 11, 2017 - 11:00 to 15:00

Family workshop
Celebrate spring by making a cherry blossom branch or a birdhouse to take away. Add to our giant cherry blossom bough to be displayed in the studio window.
Open to all, drop in, Suggested donation £2 per person
 

Gweithdy teuluol
Ymunwch â ni i greu wyau addurnol ysblennydd. Yn addas ar gyfer plant sy'n 4 oed a hŷn, ond mae croeso i blant iau fynychu hefyd.
Yn agored i bawb, galwch heibio. Awgrymir rhoi cyfraniad o £2 y person
 

Paid Event
Cost: 
£2
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH