Tuesday, February 21, 2017 - 11:00 to 15:00

Family workshop
Come and make masks to wear at Carmarthen’s Welsh Week parade on 25 February. Celebrate the Welsh Year of Legends in style by making your own legendary mask based on a creature or character from the Mabinogion.
Open to all, drop in, Suggested donation £2 per person

 

Gweithdy teuluol
Dewch i greu mwgwd i'w wisgo ym mharêd Wythnos Gymraeg Caerfyrddin ar 25 Chwefror. Dathlwch Flwyddyn Chwedlau Cymru mewn steil drwy greu masg chwedlonol eich hunain yn seiliedig ar greadur neu gymeriad o chwedlau'r Mabinogi.
Yn agored i bawb, galwch heibio. Awgrymir rhoi cyfraniad o £2 y person

 

Paid Event
Cost: 
£2
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X