Featured Maker - Rural Kind / Gwneuthurwyr Dan Sylw: Rural Kind
Event type: 
Tuesday, June 4, 2019 - 10:00 to Saturday, July 6, 2019 - 17:00

~~Our Featured Makers during May to July 2019 are Carmarthenshire based company Rural Kind.
Rural Kind are designers and makers of simple, functional and gently rugged carry goods. We create goods that can be used day in, day out and that will last for a really long time. Goods that are well made using time tested techniques from carefully sourced, predominantly British materials. We design and make by hand and in small batches from a small workshop in rural Carmarthenshire, and at the core of our designs is a love of simple clean lines, considered detailing, and above all else, functionality.

~~Ein Gwneuthurwyr Dan Sylw yn yn Mai i Gorffennaf 2019 yw’r cwmni o Sir Gar, Rural Kind.

Dylunwyr a gwneuthurwyr nwyddau cario syml, defnyddiol a garw yw Rural Kind. Rydym yn creu nwyddau sy'n gallu cael eu defnyddio bob dydd a fydd yn para am amser hir iawn. Nwyddau a wnaed yn dda gan ddefnyddio technegau sydd wedi'u profi dros amser o ddeunyddiau sydd wedi'u cyrchu'n ofalus, o Brydain yn bennaf. Rydym yn dylunio ac yn gwneud â llaw ac mewn sypiau bach a hynny o weithdy bach yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin.  Wrth wraidd ein dyluniadau y mae ein hoffter o linellau glân syml, manylder ac yn fwy na dim, defnyddioldeb.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X