Featured Maker: Stephen Hughes // Gwneuthurwr Dan Sylw: Stephen R Hughes
Event type: 
Saturday, July 8, 2017 - 10:00 to Saturday, October 21, 2017 - 17:00

Stephen’s work explores the potential in unexpected and unfamiliar methods for creating original artwork for fashion print and contemporary luxury scarf products.

Approaches familiar to fine art studio practices are often employed to create a range of abstract fabrics. His distinctive designs are hand drawn and painted and later digitally printed on wools and silks in the UK. The printed fabric laden with expressive marks at varying scales aim to capitalise on the crossovers between high art and commercial fashion when worn. His ‘Imbalance’ collection explores four key design ideas that also reflect a personal interest in developing social and political culture.

Stephen lives and works in South West Wales.

All work is for sale. By purchasing artwork you are supporting an individual artist.  You are also helping Oriel Myrddin become more financially sustainable.

Collectorplan (interest free purchase scheme) is available.

 

 

Ein Gwneuthurwr Dan Sylw yn Gorffennaf – Hydref 2017 yw’r dylunydd tecstilau, Stephen R  Hughes.
Mae gwaith Stephen yn ystyried potensial dulliau annisgwyl ac anghyfarwydd i greu gwaith celf gwreiddiol ar gyfer sgarffiau moethus cyfoes a phrint ffasiwn.
Yn aml defnyddir dulliau sy’n gyfarwydd o ran arferion stiwdio celf gain i greu amrywiaeth o ffabrigau haniaethol. Mae ei ddyluniadau unigryw yn cael eu creu â llaw ac wedyn yn cael eu paentio a’u printio’n ddigidol ar wlanau a sidanau yn y DU. Mae’r ffabrig wedi’i brintio sy’n llawn marciau mynegiannol ar wahanol raddfeydd yn ceisio manteisio ar y gorgyffwrdd rhwng celfyddyd fawr a ffasiwn masnachol wrth ei wisgo. Mae ei gasgliad ‘Imbalance’ yn edrych ar bedwar syniad dylunio allweddol sydd hefyd yn adlewyrchu diddordeb personol mewn diwylliant cymdeithasol a gwleidyddol sy’n datblygu.
Mae Stephen yn byw ac yn gweithio yn Ne-orllewin Cymru.
Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.
Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X