Festive Make and Decorate / Gwneud ac addurno Nadoligaidd
Event type: 
Saturday, December 14, 2019 - 11:00 to 13:00

~~Have a handmade sustainable Christmas this year! Join us for a morning making plaster and wire tree decorations. Learn how to make your own unique clay mould using natural objects then cast in plaster and paint. During waiting times in the casting process we will make simple and beautiful wire decorations. Suitable for adults and children 8+

~~Rhowch gynnig ar Nadolig cynaliadwy eleni! Ymunwch â ni am fore yn gwneud addurniadau o blastr a gwifren ar gyfer y goeden Nadolig. Dysgwch sut i wneud eich mowld clai unigryw eich hun gan ddefnyddio gwrthrychau naturiol ac yna'i gastio  mewn plastr a phaent. Wrth aros i’r broses gastio ddod i ben byddwn yn creu addurniadau gwifren syml a hardd. Addas ar gyfer oedolion a phlant 8 oed a hŷn.

Paid Event
Cost: 
£5
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X