Festive Wreath / Torchau Nadoligaidd
Event type: 
Saturday, November 30, 2019 - 11:00 to 16:00

~Join Emma Powell for this festive workshop and learn how to create your own fresh and green Christmas wreath using locally foraged greenery.
Emma will be on hand to guide you through the step by step method of decorating your willow based wreath and sharing her floristry knowledge. This will be a fun and relaxed event to kick off the festive season with only six participants in each session. Taking place in the main gallery space, you will be able to take in and draw inspiration from our opulent Dutch still—life inspired winter show Y Bwrdd // The Table.
Tea and coffee provided – and who knows, maybe a sneaky mince pie too!
Emma is a west Wales based florist who uses seasonal flowers from her own garden.

~Ymunwch ag Emma Powell ar gyfer y gweithdy Nadoligaidd hwn a dysgwch sut i greu eich torch Nadolig werdd a ffres eich hun gan ddefnyddio dail a brigau a gasglwyd yn lleol.
Bydd Emma wrth law i’ch tywys trwy’r dull cam wrth gam o addurno’ch torch, gan ddefnyddio brigau helyg fel sail, ac i rannu ei gwybodaeth am flodeuwriaeth. Dyma ddigwyddiad hwyliog a hamddenol i gychwyn tymor yr Ŵyl gyda dim ond chwech yn cymryd rhan ym mhob sesiwn. Ym mhrif ofod yr oriel, bydd modd i chi fwynhau ein sioe aeaf odidog a ysbrydolwyd gan weithiau bywyd llonydd yr Iseldiroedd, Y Bwrdd // The Table, a chael eich ysbrydoli ganddi.
Darperir te a choffi – a phwy a ŵyr, efallai mins pei fach slei hefyd!
Mae Emma yn werthwraig blodau o orllewin Cymru sy’n defnyddio blodau tymhorol o’i gardd ei hun.

Paid Event
Cost: 
£35
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH