Food Share Harvest Lunch
Event type: 
Wednesday, September 25, 2019 - 12:00 to 15:00

~Calling all local producers, gardeners, land workers, you are invited to Oriel Myrddin Gallery for a Food Share Harvest Lunch as part of the Land Acts exhibition. Share tasters of what you forage, grow, make, and produce.
Meet and share experiences and participate in a seasonal toast to seasonal fruits, berries, roots and greens growing in abundance.(vegetarian only please).
You are also invited to donate extra produce (non-perishable) to leave on the honesty table in the gallery for the duration of Land Acts.
All proceeds will go to the local food bank.

~Neges i’r holl gynhyrchwyr, garddwyr, gweithwyr tir lleol - fe’ch gwahoddir i Oriel Myrddin i Rannu Bwyd mewn Cinio Cynaeafu fel rhan o’r arddangosfa Land Acts. Dyma gyfle i rannu ychydig o’r hyn rydych chi’n ei gynaeafu, ei dyfu, ei wneud a’i gynhyrchu.
Mae’n gyfle i gwrdd ac i rannu profiadau a chymryd rhan mewn llwncdestun tymhorol i ffrwythau, aeron, gwreiddlysiau a llysiau gwyrdd tymhorol sy’n tyfu yn eu miloedd.
Yn ogystal, fe’ch gwahoddir i roi cynnyrch ychwanegol (sy’n para) ar y bwrdd gonestrwydd yn yr oriel dros gyfnod yr arddangosfa Land Acts.
Bydd unrhyw gyfraniadau yn mynd i’r banc bwyd lleol.

 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X