Forest and Found Opening Event
Event type: 
Saturday, May 18, 2019 - 11:00 to 13:00

~~Ymunwch â ni am goffi a theisennau bore Sadwrn gyda’r artistiaid Max Bainbridge ac Abigail Booth (Forest + Found) i agor ein harddangosfa newydd:

Forest + Found
Walking the Line
Dydd Sadwrn 18 Mai 2019 am 11am

Mae Oriel Myrddin yn cyflwyno arddangosfa o waith cerfluniol a gwaith ar waliau gan y stiwdio Forest + Found, sef yr artistiaid cydweithredol Max Bainbridge ac Abigail Booth.

Gan weithio ochr yn ochr â'i gilydd mae Booth a Bainbridge yn troedio'r llinell rhwng celf a chrefft, wrth iddynt bontio rhwng arferion celf cyfoes a thraddodiadau crefftwriaeth a dygymod â chyd-destun newidiol y gwneuthurwr.

 

Join us for Saturday morning coffee and pastries with artists Max Bainbridge and Abigail Booth (Forest + Found) to open our new exhibition:
Forest + Found
Walking the Line
Saturday 18 May 2019 at 11am

Oriel Myrddin Gallery presents an exhibition of sculptural and wall-based work by studio practice Forest + Found, collaborative artists Max Bainbridge and Abigail Booth.

Working alongside one another, Booth and Bainbridge tread the line between art and craft, crossing between contemporary art practices and the traditions of craftsmanship, as they navigate the changing context of the maker.

 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X