Gallery Talk: 4 Contemporary Painters in Conversation // Sgwrs yn yr Oriel: Sgwrs rhwng Pedwar Arlunydd Cyfoes
Event type: 
Saturday, March 17, 2018 - 14:00 to 15:00

Saturday 17 March 2018 2pm

Gallery Talk

4 Contemporary Painters in Conversation

Helen Booth ● Laura Edmunds ● Catrin Llwyd Evans ●Sarah Poland.

Join the four painters from our exhibition Roger Cecil + 4 Contemporary Painters to hear about their work and their responses to the work of the late Roger Cecil.

Free entry, no need to book.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel

Sgwrs rhwng Pedwar Arlunydd Cyfoes

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X