Gallery talk by Angela Maddock // Sgwrs yn yr oriel gan Angela Maddock
Event type: 
Saturday, October 7, 2017 - 11:00 to 12:00

A Well Spun Yarn: Tales of ThreadWise Thinking
Angela Maddock is a lecturer, researcher and maker who’s work celebrates the tactile and explores the properties, qualities and tensions of emotional and physical intimacy.
Maddock is a PhD by practice researcher in the School of Material at the Royal College of Art, where she is also a visiting tutor in textiles. As maker in residence 2016-17 at the Florence Nightingale Faculty of Nursing and Midwifery at King’s College, London she explored parallels between clinical practices and skills associated with textile making.  
Admission Free

 

A Well Spun Yarn: Tales of ThreadWise Thinking Mae gwaith yr ymchwilydd a gwneuthurwr Angela Maddock yn dathlu’r cyffyrddadwy ac yn archwilio priodweddau, nodweddion a thensiynau o agosatrwydd emosiynol a chorfforol.

Mae Maddock yn ymchwilydd PHD drwy ymarfer yn ‘Ysgol Deunydd’ y Coleg Celf Brenhinol, lle mae hi hefyd yn diwtor gwadd mewn tecstilau. Fel gwneuthurwr preswyl 2016-17 yng Nghyfadran Nyrsio a Bydwreigiaeth Florence Nightingale yng Ngholeg y Brenin, Llundain bu hi'n archwilio’r cysylltiadau rhwng arferion a sgiliau clinigol a dulliau gwneud sy’n gysylltiedig â thecstilau.
Mynediad am ddim

 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X