Gallery talk by Lucille Junkere // Sgwrs yn yr oriel gan Lucille Junkere
Event type: 
Friday, August 18, 2017 - 19:00 to 20:00

The Yoruba Blues - The art of indigo dyeing in Nigeria
Lucille Junkere returns to the gallery to talk about her indigo dyeing journey since her residency at the William Morris Gallery. She recently travelled to Nigeria through a Winston Churchill Fellowship where she studied indigo dyeing techniques amongst Yoruba artisans. Àdíre is the Yoruba word for the resist dyed cloth made in Yoruba towns in Nigeria. The textile functions both as an aesthetic expression and a means of communication, offering a deep insight into Yoruba religion, culture, folklore and history. Her talk with be illustrated with short videos, photography, music and Lucille’s own indigo work.
Admission Free

 

 

The Yoruba Blues - The art of indigo dyeing in Nigeria
Mae Lucille Junkere yn dychwelyd i'r oriel i siarad am ei thaith lliwio indigo ers ei chyfnod preswyl yn y William Morris Gallery. Yn ddiweddar teithiodd i Nigeria trwy Gymrodoriaeth Winston Churchill lle bu'n astudio technegau lliwio indigo ymysg crefftwyr Yoruba. Àdíre yw'r gair Yoruba ar gyfer y brethyn sydd yn cael ei  liwio gan broses lliwio ‘gwrthsefyll’ ac sydd yn cael ei wneud mewn trefi Yoruba yn Nigeria. Mae’r  tecstil yn gweithredu fel mynegiant esthetig ac yn fodd o gyfathrebu, gan gynnig golwg ddwfn ar  grefydd, diwylliant, llên gwerin a hanes y bobl Yoruba. Bydd ei sgwrs yn cynnwys fideos byr, ffotograffiaeth, cerddoriaeth a gwaith indigo gan Lucille ei hun.
Mynediad am ddim

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X