Giant map workshop // Gweithdy map anferth
Event type: 
Saturday, November 4, 2017 - 11:00 to 16:00

Giant map workshop Saturday 4 Nov 11am–4pm

Cyffiniau’r Bargod – Join Rhod artists group making a giant map of the neighbourhood in a fun print workshop celebrating the Welsh names of local fields and houses.

Half Term at The Wool Museum – Printing the Past

With Oriel Myrddin Gallery • Free workshops with local artist Meinir Mathias and art collective Rhod at the Wool Museum, Dre-fach Felindre, SA44 5UP • Open to all ages and abilities • Free and drop in

 

Gweithdy map anferth Dydd Sadwrn 4 Tachwedd 11am – 4pm

Cyffiniau’r Bargod - Ymunwch â grŵp artistiaid Rhôd i wneud map anferth o’r gymdogaeth mewn gweithdy print hwyliog sy’n dathlu’r enwau Cymraeg ar gaeau a thai lleol.

Hanner Tymor yn yr Amgueddfa Wlân – Printio’r Gorffennol

Gweithdai am ddim gyda’r artist lleol, Meinir Mathias, a’r gydweithfa gelf, Rhôd, yn yr Amgueddfa Wlân, Dre-fach Felindre, SA44 5UP

Free Event
The National Wool Museum
Drefach
Felindre
SA44 5UP
X