Gwahoddiad i Leoliadau: Comisiwn Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2020
Event type: 
Monday, May 20, 2019 - 12:00 to Thursday, June 6, 2019 - 10:00

Mae Engage yn falch i gyhoeddi bod ceisiadau bellach ar agor i leoliadau sy’n dymuno cynnal Comisiwn Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2020.

Dyddiad cau ymgeisio: 10am ddydd Iau 6 Mehefin 2019

Gwahoddir orielau, amgueddfeydd a lleoliadau celfyddydau gweledol ar draws y Deyrnas Unedig i gyflwyno cynigion i gynnal Comisiwn Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt (ARMA) 2020, sydd werth £15,000. Yn 2020 bydd y Wobr yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc. Mae’r Wobr yn cyllido artist (neu artistiaid) i ddyfeisio a chyflawni prosiect sy’n ymgysylltu â phlant a phobl ifanc. Y gobaith yw y bydd deilliant fel arddangosfa, perfformiad, comisiwn celf neu rannu cyhoeddus. Bydd £3,750 arall ar gael i’r sefydliad cynnal i dalu costau.

Gwahoddir ceisiadau gan sefydliadau â phrofiad o weithio gydag artistiaid ar brosiectau cyfranogol neu raglenni addysg a dysgu, a sefydliadau heb fawr o brofiad y byddai hwn yn gyfle da iddynt ddatblygu gwaith yn y maes hwn.

I gyflwyno cais i gynnal Comisiwn Artist Gwobr Goffa Alexandra Reinhardt 2020, cwblhewch y ffurflen gais yn llawn a’i chyflwyno drwy ebost i info@engage.org erbyn 10am ddydd Iau 6 Mehefin 2019. Defnyddiwch y llinell pwnc ‘ARMA 2020 Host Organisation Application’.

 

Cefndir

Sefydlwyd ARMA er cof am yr artist Alexandra Reinhardt gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Elusennol Max Reinhardt. Mae Engage wedi rhedeg y wobr ers 2012.

Cwblhaodd yr artist Lindsey Mendick ARMA 2018 yn The Turnpike, Leigh; Alison Carlier ARMA 2016 yn aspex, Portsmouth; Anne Harild, ARMA 2015 yn the Bluecoat, Lerpwl; yn 2014, gweithiodd Maria Zahle yn New Walk Museum and Art Gallery, Caerlŷr ac yn 2013, roedd Elpida Hadzi-Vasileva yn mima, Middlesbrough Institute of Modern Art. I gael rhagor o wybodaeth am ARMA 2013–2018 gweler: www.engage.org/arma

I gael rhagor o wybodaeth am ARMA 2013–2018 gweler: www.engage.org/arma

 

Engage

Engage yw’r prif rwydwaith eiriolaeth a hyfforddiant ym maes addysg orielau gydag o ddeutu 870 o aelodau ar draws 270 o amgueddfeydd, orielau, a sefydliadau celfyddydau gweledol. Mae’r aelodau’n cynnwys amgueddfeydd ac orielau cenedlaethol, awdurdod lleol ac annibynnol, a gweithwyr addysg llawrydd drwy’r DU gyfan. Mae gan Engage raglenni sydd wedi’u datblygu’n dda yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, gan ganolbwyntio ar bedwar maes gwaith: ymchwil a gweithgareddau, datblygiad proffesiynol parhaus, rhannu ymarfer ac eiriolaeth. Mae Engage yn Sefydliad Cymorth Sector ym Mhortffolio Cenedlaethol Arts Council England, mae’n derbyn cyllid prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n Gleient Blynyddol i Creative Scotland. www.engage.org

Free Event
Rich Mix
35 - 47 Bethnal Green Road
London
E1 6LA