Hedging, fencing and the odd brick wall: Observations on making with Ceri Jones / Gosod cloddiau, ffensio ac adeiladu waliau brics: Sylwadau ynghylch gwneud pethau gyda Ceri Jones
Event type: 
Saturday, June 22, 2019 - 11:00 to 13:00

~~A talk by Ceri Jones about the perceptions of craft, past and present. With reference to some of her recent curation projects, Ceri will explore the differing values attributed to the art of making and the making of art.
 
Ceri Jones is one half of Fieldwork, a partnership that develops and produces projects and supports artists and new initiatives in the field of arts and culture. Current projects include The Language of Clay and Threads. Ceri has worked for the Arts Council of Wales, Wales Arts International and with the Smithsonian Institution for the Welsh Assembly Government

~~Sgwrs gan Ceri Jones am argraffiadau crefft, yn awr ac yn y gorffennol. Gan gyfeirio at rai o'i phrosiectau curadu diweddar, bydd Ceri yn archwilio'r gwerthoedd gwahanol sy'n gysylltiedig â'r grefft o wneud pethau a'r grefft o greu celf.
 
Mae Ceri Jones yn rhan o Fieldwork, sef partneriaeth sy'n datblygu ac yn cynhyrchu prosiectau ac yn cefnogi artistiaid a mentrau newydd ym maes y celfyddydau a diwylliant. Ymysg y prosiectau presennol y mae The Language of Clay a Threads. Mae Ceri wedi gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ac i'r Smithsonian Institution ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 

 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X