Jennifer Taylor
Event type: 
Saturday, June 16, 2018 - 10:00 to Sunday, July 15, 2018 - 20:00

Jennifer Taylor works with film and live performance to create absurd scenarios that explore ritualistic behaviour and obscure ceremonial practices. She uses abandoned structures in remote landscapes as found stage sets. Ancient Neolithic burial chambers and obscure towers in Wales provide surreal, displaced settings that bring a sense of post-apocalyptic degeneration.

You will have a chance to see one of her performances at an exhibition closing event on the 14 July at 7.30pm. If you are interested in taking part, please get in touch. Please check the website and sign up to our mailing list for details of these (free) events.

Mae Jennifer Taylor yn gweithio gyda ffilm a pherfformiad byw i greu senarios absẃrd sy’n archwilio ymddygiad defodol ac ymarferion seremonïol astrus. Mae’n defnyddio hen strwythurau mewn tirweddau anghysbell fel setiau llwyfan parod. Mae siambrau claddu Neolithig hynafol a thyrrau rhyfedd yng Nghymru yn darparu gosodiadau swreal, dadleoledig sy’n creu teimlad o ddirywiad ôl-apocolyptaidd.

Cewch gyfle i weld un o’i pherfformiadau mewn digwyddiad cloi’r arddangosfa ar 14 Gorffennaf am 7.30yh. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â ni. Gwiriwch y wefan a thanysgrifiwch at ein rhestr bostio am fanylion y digwyddiadau (di-dâl) hyn.

Free Event
Theatr Mwldan, Bath House Rd.
Cardigan/Aberteifi
Ceredigion
SA431JY
X