Jonathan Anderson | PYLON TOTEMS
Event type: 
Saturday, October 7, 2017 - 10:00 to Sunday, November 26, 2017 - 08:00

07 HYDREF - 26 Tachwedd | 07 OCTOBER – 26 November

Oriel Mwldan in Theatr Mwldan, Cardigan

Admission: Free

 

There will be an opening event with a talk from the artist on Friday 6 October at 6pm | Bydd digwyddiad agoriadol gyda chyflwyniad gan yr artist ar 6 Hydref am 6yh

Jonathan Anderson’s exhibition Pylon Totems, will open on Friday the 6th of October at Oriel Mwldan.

Anderson’s work aligns metaphysical ideas with industrial materials: coal, bitumen, sand and soil are regularly used.  Often sculptural, his works are simultaneously malignant and beautiful. Pylon Totems, cloaked in rags and bitumen, make pan-cultural references that allude to Crucifixes, Asian Buddhist statues, South American and African voodoo dolls. Yet the inspiration came from the many hundreds of electricity pylons that criss-cross the landscape of Wales. The work functions as a meditative tool to contemplate contemporary issues of ecology, religion and politics.

 

Mae gwaith Anderson yn alinio syniadau metaffisegol gyda deunyddiau diwydiannol: caiff glo, bitwmen, tywod a phridd eu defnyddio’n aml. Yn fynych yn gerfluniol, mae ei weithiau yn faleisus ac yn hardd ar yr un pryd. Mae ‘Pylon Totems’, wedi eu mantellu mewn carpiau a bitwmen, yn gwneud cyfeiriadau croes-ddiwylliannol at Groesau, Cerfddelwau Bwdhaidd Asiaidd, Doliau Fwdw De America ac Affrica. Fodd bynnag, daeth yr ysbrydoliaeth o’r cannoedd o beilonau trydan sy’n igam-ogamu ar draws tirwedd Cymru. Mae’r gwaith yn gweithredu fel arf myfyriol i ystyried materion cyfoes o ecoleg, crefydd a gwleidyddiaeth.        

Free Event
Bath House Road
Cardigan
Ceredigion
SA43 1JY
X