Land Actions
Event type: 
Tuesday, August 20, 2019 - 11:00 to Thursday, August 22, 2019 - 13:00

~Be part of an exciting event this summer helping to create a miniature clay settlement in the grounds of Carmarthenshire Museum in Abergwili. Join Oriel Myrddin Gallery for an exciting exploration of 3D mapping, climate change, flooding and earth science. Learn about the past, present and future of the landscape with The Tywi Gateway Project. This project takes inspiration from Freshwest’s installation The Building Project (at Oriel Myrddin Gallery January - March 2019) and our current exhibition Land Acts.
Bring a picnic and enjoy the museum grounds. Ice-creams and drinks are available at the Museum.
20 and 21 August 11am – 4pm
Come and make a clay building to place on our 3D map of the Tywi valley.
22 August 11am – 1pm
Join us for a series of interventions where we will flood our clay settlement exploring the effects of differing sea level rises and flood events.

~Dewch i fod yn rhan o ddigwyddiad cyffrous yr haf hwn, a helpu i greu anheddiad bach o glai ar diroedd Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yn Abergwili. Ymunwch ag Oriel Myrddin i gael cyfle cyffrous i archwilio mapio 3D, newid yn yr hinsawdd, llifogydd a gwyddor daear. Cewch ddysgu am y gorffennol, y presennol a’r dyfodol o ran y dirwedd fel rhan o Brosiect Porth Tywi. Mae’r prosiect hwn wedi’i ysbrydoli gan y Prosiect Adeiladu gan Freshwest (yn Oriel Myrddin, Ionawr - Mawrth 2019) a’n harddangosfa bresennol Land Acts.
Galwch mewn a dewch â phicnic a mwynhewch diroedd yr Amgueddfa.
Mae hufen iâ a diodydd ar gael yn yr Amgueddfa.
20 a 21 Awst 11am – 4pm
Dewch i wneud adeilad o glai i’w roi ar ein map 3D o Ddyffryn Tywi.
22 Awst 11am – 1pm
Ymunwch â ni am gyfres o ymyriadau lle byddwn yn gorlifo ein hanheddiad o glai ac yn edrych ar effeithiau gwahanol lefelau’r môr ac achosion o lifogydd.

 

Free Event
The Old Palace
Abergwiili
Sa31 2JG
X