Leather bag workshop at Oriel Myrddin Gallery
Event type: 
Saturday, July 21, 2018 - 11:00 to Sunday, July 22, 2018 - 16:00

Leather bag

21 and 22 July 2018

11am – 4pm

£95

Materials provided

16+ booking essential

Please call the gallery on 01267 222775 Monday – Saturday 10am – 5pm

Hand craft a vegetable tanned leather tote bag in this two day workshop with Nia Denman. You will learn basic leathercraft skills including cutting leather, burnishing, bevelling, hole punching, hand stitching, riveting and embossing. You can also personalise your bag with letter stamps. Your hand stitched tote will be durable and improve with age as it develops its own patina.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bag Lledr

21 a 22 Gorffennaf 2018

11am – 4pm

£95

Darperir y deunyddiau

16 oed a hŷn - rhaid archebu lle ymlaen llaw.

Ffoniwch yr oriel - 01267 222775 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 5pm

Beth am wneud bag lledr trin llysieuol yn y gweithdy deuddydd hwn yng nghwmni Nia Denman? Byddwch yn dysgu sgiliau crefft lledr gan gynnwys torri lledr, gloywi, peflu, torri tyllau, gwnïo â llaw, rhybedi a boglynnu. Yn ogystal, gallwch bersonoli eich bag â stampiau llythrennau. Bydd eich bag wedi'i wnïo yn gryf ac yn gwella ag oedran wrth iddo ddatblygu ei batina ei hun.

Paid Event
Cost: 
£95.00
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X