Make and draw with your own plant inks - Workshop // Gwneud inc o natur - Sgwrs
Event type: 
Saturday, March 3, 2018 - 14:00 to 17:00

Make and draw with your own plant inks - Workshop

3 March 2018

2 - 5pm

£15

16+ booking essential

This workshop for adults will look at making botanic inks from plants and will include making drawing tools using foraged natural materials, making and drawing with inks, using flowers and berries to make beautiful marks onto cloth and paper and making your own sample book. 

Creu gyda'ch inciau eich hun o blanhigion- Gweithdy

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

3 Mawrth 2018

2-5 pm

£15

16+ Rhaid archebu lle.

Bydd y gweithdy hwn ar gyfer oedolion yn edrych ar wneud inciau o blanhigion a bydd yn cynnwys gwneud offer lluniadu a defnyddio deunydd naturiol sydd wedi'u casglu, gwneud lluniau gydag inciau i wneud marciau hardd ar liain a phapur a gwneud eich llyfr sampl eich hun.

Paid Event
Cost: 
£15 per person
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X